Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Semperfi T

Nghề nghiệp: College Professor

Kinh nghiệm giảng dạy: 18 years of teaching experience in middle, high, and higher education

Sở thích: Music, Reading, Meeting new people, Basketball, Football

Giáo dục: Florida State University Bachelor of Music Education (2003), Master of Music Education (2007), Doctor of Philosophy (2016)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)