Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Benedict G

Nghề nghiệp: Entrepreneur / online teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have four months worth of experience teaching online and a TEFL certificate.

Sở thích: Football, cricket, F1, guitar, pop music, singing, marketing, business, travel. Avengers!

Giáo dục: 1st Class Honours Degree / TEFL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)