ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

George Davenhill

อาชีพ: Run an online funky shirt business

ประสบการณ์ด้านการสอน: Taught in Thailand for 2 month.
Recently completed my Level 5 TEFL certification

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)