Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Esther Co

Nghề nghiệp: English Teaching Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years teaching English at a primary/elementary school and teaching private adult classes.

Sở thích: Traveling, reading, sports, music

Giáo dục: Bachelor's Degree in Social Work from Texas Tech University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)