ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jeff Fm79ql31

อาชีพ: Legal Assistant/Online Teaching

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutored a few students back in 2012. Now making the leap to TEFL and teaching online for a full-time career.

ความสนใจ: Good books, rock music, running long-distance.

การศึกษา: University of California, Berkeley. BA in Philosophy (1997)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)