Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Elle Smile

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching for over 5 years. Primarily, I've worked with children from ages 2-12. I've taught reading fluency, yoga and English.

Sở thích: Reading, Music, Road trips, Yoga, Dancing, Watersports

Giáo dục: Florida International University- B.A. in International Relations

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Pháp (Hội thoại), Tiếng Nhật (Cơ bản)

Video Hồ sơ: