ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ealia M

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: 2 years experience as an online English teacher
1 year experience as an English teacher in a traditional classroom

ความสนใจ: Movies, Books, Travel, Food, Culture, Music

การศึกษา: University of Michigan , TEFL Degree
Thessalian Ballet , Performing Arts BA

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)