ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Holly Gibson

อาชีพ: Guest Service Agent

ความสนใจ: I love travelling and learning about new places and cultures. I'm a HUGE music fan - I think it makes the world a much better place.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)