ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

J Hackney

อาชีพ: Homeschooling Mom to 3 children

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have homeschooled my 3 children for the past 6 years. We study English, Latin, Geography, History, Science and Math.

การศึกษา: Associate's Degree in Business Administration
TESOL Certificate

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)