ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Grace Andrews

อาชีพ: Retired

ประสบการณ์ด้านการสอน: Taught English as a Second Language to teenagers.

ความสนใจ: Avid Reader, Healthy Living

การศึกษา: Associates Degree at Bristol Community College

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)