ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Brittany Su

อาชีพ: sales and management

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have trained people in many positions

ความสนใจ: I enjoy documentaries and learning, technology and computers

การศึกษา: I went to school at Stratford and I studied preparation for Careers and business

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)