ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Monica Scruggs

อาชีพ: ESL Instructor, Self-proclaimed Historian, Health Insurance Benefits Specialist

ประสบการณ์ด้านการสอน: Below are some of my favorite teaching achievements.

--ESL Instructor
--Limestone Honor's College, 2009, 2010, 2011, 2012
--CELP Program (Christian Education and Leadership Program)
--PALS (Program for Alternative Learning Styles) Coordinator
--Cherokee County History and Arts Museum, Historian & Tour Guide

การศึกษา: Limestone College

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)