ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Andrew Monk

ประสบการณ์ด้านการสอน: New to teaching but eager to help.

การศึกษา: Southport Technical College - Technologies 1986,

Liverpool Polytechnic - Mechanical/Electronics Engineering 1990,

Liverpool John Moores University - Sports Science/Psychology 1996.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)