Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lacy McManus

Nghề nghiệp: Online sales, English tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Online sales-10+ years
One on one teaching- 10+ years
Online teaching- +1

Sở thích: Reading, studying, hiking, biking, laughing and drawing!

Giáo dục: Tesol/TEFL 120 hours

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)