ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jenny Rotheia Araujo

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I currently teach in two different schools. I have many private students.

ความสนใจ: Reading
Cooking
Food
Traveling
Learning about new cultures
Arts
History
Having fun !

การศึกษา: Depaul Catholic High School
Montclair University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)