Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bek G

Nghề nghiệp: Clinical Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years online teaching in Bali, Indonesia.

Sở thích: Mountain climbing, walking, spending time with friends and family.

Giáo dục: Teflen Training College

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)