Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jennifer Zimmer

Nghề nghiệp: High School Spanish teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I´ve taught middle school and high school Spanish for 10 years. I have also taught the AP course for Spanish Language and Culture for 3 years. I´ve taught Spanish for adults the past 5 years.

Sở thích: Travel, Reading, Movies, Game of Thrones, Tennis

Giáo dục: I studied at Denison University and Ashland University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: