Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jenn Page

Nghề nghiệp: 1st Grade teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1994-2015 Itinerant Teacher of Visually Impaired
2016-2017 Head Start Teacher
2017-present 1st Grade Teacher

Sở thích: Love Reading
Finding new things and exploring
Racing
Animals

Giáo dục: Illinois State Univeristy: BS in Education of Visually Impaired
Grand Canyon University: ME of Early Childhood
Grand Canyon University: MS TESOL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: