ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Hanna Barish

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: One-on-One Adult ESL tutoring
Small group Adult ESL classes
Online ESL for young Chinese learners

ความสนใจ: Travel
Art
Reading/Literature
Poetry
Food
Anthropology
Culture
Medicine/Health fields
Astronomy

การศึกษา: University of Michigan 2013-2017
Degree: Bachelors
Concentrations: Anthropology and Spanish Language/Literature

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)