Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Socorro S

Nghề nghiệp: Stage Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years working with youth

Sở thích: Theatre, archaeology, movies, literature, a little bit of everything.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: