Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Danielle

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 years of teaching experience, classroom and online.

Sở thích: Food, health, writing, reading, parenting

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: