Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Paulina J

Nghề nghiệp: Biologist

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years tutoring/teaching experience of young adults

Sở thích: Travel, animals, world politics and books!

Giáo dục: B.Sc from McMaster University, Canada

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Nga (Thông thạo), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: