ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kate Horrocks

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have over 3 years experience delivering fun and engaging lessons to a variety of learners with a variety of different English abilities

ความสนใจ: Reading, videogames, cooking, eating, walking, watercolours, drinking beers with my friends

การศึกษา: Anthropology BSc from Durham University
CELTA qualified

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: