ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Christian Stewart

อาชีพ: College Administration

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught ESL in Ningbo, China in 2015-2016.

ความสนใจ: I love hiking and traveling. I read lots of books and watch most of the popular movies. I really enjoy talking about culture and hearing other people's stories.

การศึกษา: I graduated in 2012 from Kent State University with a Bachelor of Arts in Communication.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: