ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Adam D M

อาชีพ: Sports Journalist

ประสบการณ์ด้านการสอน: - Teaching sports writing
- Journalism mentorship to students
- Training others in martial arts

ความสนใจ: History, Geography, Sports, Science, Pop Culture, Current Events, Writing, Learning

การศึกษา: University of Toronto, Honours Bachelor of Arts in History

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)