ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Roger LX

อาชีพ: Independent consultant

ประสบการณ์ด้านการสอน: 1000+ contact hours (including):
- Traditional classroom;
- Distance education;
- Computer based learning;
- One-on-one

ความสนใจ: Tuscany landscape, hobbies, friendship, current events, outdoor activities, indoor activities, computers, sports, and yes even paintball.

การศึกษา: ___________University of Maryland___________
___________Bocconi University___________
___________University of Phoenix___________ ......................................and others.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: