Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Discipleship Wit

Nghề nghiệp: English Teacher, Sales Representative

Kinh nghiệm giảng dạy: I teach English to 6 grade Thai students and adult business people.

Sở thích: Reading, Motorcycles, Fishing and sharing my knowledge.

Giáo dục: High School graduate. Some College for Computer Information System.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: