ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mingyang Yan

อาชีพ: Software Engineer

ประสบการณ์ด้านการสอน: experience

ความสนใจ: Singing, ski, hiking, badminton

การศึกษา: University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)