Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Laura Hen

Nghề nghiệp: Singer/Dancer/Actress/ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 years of one-on-one ESL teaching.
2 years of online ESL teaching.

Sở thích: Traveling
Music
Philosophy
Psychology
Dogs
Writing

Giáo dục: Bachelors Degree from The University of California in Los Angeles.
Certified ESL Teacher for Teaching English Online.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)