Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ella KR

Nghề nghiệp: College Professor

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years

Sở thích: i like to travel, eat exotic cuisines, read, and watch movies

Giáo dục: Grambling State University, Grambling, Louisiana

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)