Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amanda SZM

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 years teaching in schools, over 2 online

Sở thích: World traveler, language learner, teacher

Giáo dục: I have a BA from Tulane University in Political Science and Spanish. I'm finishing up my MA in GLobal Studies from Humboldt Universitaet in Berlin, Germany.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: