Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jules Amana

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Private tutor - Chiang Mai Thailand - September 2018 - present
University English Professor - Aoyama Gakuin University - Tokyo, Japan - April 2018 - July 2018
First Grade Teacher, International School - Koh Phangan, Thailand - January 2017 - April 2018
ESL teacher - Changhua, Taiwan - August 2015 - December 2016

Sở thích: Yoga, scuba diving, vegan food, environmental awareness, animals, travelling

Giáo dục: Trinity certTESOL (Merit) - Rose of York Language School, London - March 2015
Modern and Contemporary English Literature (MA, Merit) - University of London - September 2009 - May 2011
English Literature - Bucks New Uni (BA, hons, 2:1) - September 2003 - May 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)