Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kim

Nghề nghiệp: Air Traffic Controller

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught ESL online for over a year.

Sở thích: I love to cook, read, travel, and nap.

Giáo dục: City University of New York -BA, Economics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)