Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Elizabeth SRT

Nghề nghiệp: Teacher and coach

Kinh nghiệm giảng dạy: VIPKid teacher, homeschool teacher and soccer coach.

Sở thích: Hiking, singing, crafts and being outdoors.

Giáo dục: Bachelors Degree from Eastern Michigan University.
TESOL through VIPKID.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)