Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rach B

Nghề nghiệp: Finance - Administration

Kinh nghiệm giảng dạy: Au Pair
ESOL Teacher

Sở thích: Travel
Art
Swimming

Giáo dục: High School Leavers Certificate - Australia

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)