ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Tia Rose

อาชีพ: Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: TEFL Teacher 1-3 years
Yoga Teacher 5 years
Meditation 2 years

ความสนใจ: I love to travel and have been traveling for two years! I love meditation, yoga, books, and eastern philosophy! I am a crystal healer and reiki master. I am learning Spanish by listening and speaking with native speakers :)

การศึกษา: TEFL Certified International TEFL Academy Bachelors of Environment Science
Masters of Clinical Psychology (in progress)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)