Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David Danisi

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: TESOL Certified
Teaching for over 15 years

Sở thích: Sports, Travel

Giáo dục: TESOL- International Open Academy
Bershire Hathaway Customer Service Training Course
Public Presentation Course

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: