Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kurt Christie

Nghề nghiệp: English Teacher, American Sign Language Interpreter

Kinh nghiệm giảng dạy: I worked in the Union County Public School System and I have been an online English Teacher for 3 years.

Sở thích: Music (rock, jazz, and soul), Sports (Basketball, NFL, and Baseball), and Travel.

Giáo dục: Branford Hall (Branford, CT) where I studied Information Technology.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: