Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hannah H

Nghề nghiệp: ESL Teacher and Volunteer

Kinh nghiệm giảng dạy: Language centers in Costa Rica, Vietnam and El Paso, TX.
Classes for refugees.
Elementary school.
Online through Education First.
Volunteer at a kid's shelter.

Sở thích: traveling, playing keyboard, riding my bike, karaoke

Giáo dục: I studied public relations at Kent State University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: