Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hector Jr

Nghề nghiệp: Nurse, Physical Therapist, English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English for over 6 years and 2.5 online.

Sở thích: I love plants and gardening. And animals too.

Giáo dục: I studied in Arizona State University and have a Bachelor´s in science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: