Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Caitlin Blackw

Nghề nghiệp: Secondary English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a high school English teacher.
I have tutored children in Zimbabwe.

Sở thích: Literature, travel, culture

Giáo dục: Clemson University, BA in English and BA in Secondary Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)