ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Joy Medecin

อาชีพ: Nanny

ประสบการณ์ด้านการสอน: I worked at Disney, helping a celebrity with his pronunciation.

ความสนใจ: Arts and crafts, exercising and volunteering at animal shelters.

การศึกษา: Boston University, community interpreting.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: