ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Fleur (Flower) Autum

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Cambodia
American Pacific International School August 2017 - June 2019
American Intercon Institute Toul Kork January 2016 - July 2017
Thailand
Chokchai School October 2014 - September 2015
Yumsaard School October 2013 - September 2014
IEL International School October 2015 - December 2015
Pranarai School July 2013 - October 2013
TCC – Bangkok November 2012 - June 2013
Smith English School of Languages November 2013 - May 2015
Online teacher at iTalki online January 2014 - July 2015

ความสนใจ: Reading, movies, online gaming, first person shooter games,
outdoors, history, travel, languages, food, DIY projects, dungeons and dragons, board games, pets.

การศึกษา: Oikos Home Schooling – High school program
Boland College
NSCC Level 2 Business program.
The School of TEFL/TESOL
The 15 module TESOL online course
Alison.com
Diploma in Children’s Studies
International Primary Curriculum (IPC)
Training received at APIS

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: