Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brooke Scharich

Nghề nghiệp: Online ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: - 3 years online teaching
- 2 month in class ESL teaching with 14-17 year old Italian students.
- Teaching to read and write Spanish (10 years) and Haitian Creole (3 years) and teaching them about the bible in their language as well.

Sở thích: Travel, baking, technology, science, language, and many other things!

Giáo dục: BS Mechanical Engineering - Michigan Technological University
TEFL - San Diego State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), ht (Hội thoại), Tiếng Bồ Đào Nha (Cơ bản), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: