Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rebecca A.

Nghề nghiệp: High School Theatre/Dance Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 years in public school setting teaching Theatre/Dance
16 years teaching in studio/non-profit Theatre/Dance/Gymnastics

Sở thích: Yoga, Dance, Music, Film, Theatre, Gymnastics, Animation, Art

Giáo dục: BA-Art and Performance University Texas at Dallas
MA-Drama Texas Woman's University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)