ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Emma Birchall

อาชีพ: Network Marketer

ประสบการณ์ด้านการสอน: I live in Spain with my husband and child and I have taught his spanish family to speak English.

ความสนใจ: Self Development, Entrepreneurship, Spirituality, Animal Protection, Hiking, Spending time with Family and friends

การศึกษา: Fairfield High For Girls - Manchester

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: