Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ornmadee B1

Nghề nghiệp: Resource Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Elementary
Middle School
ESL

Sở thích: Kayak, Canoe, Baking, Photography

Giáo dục: Mount Saint Vincent University/BA History & English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: