ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Maggie Shabo

อาชีพ: ESL teacher, writer, editor

ประสบการณ์ด้านการสอน: VIPKid, community college, adult community instructor at Grace Church

ความสนใจ: French language, painting, books, health

การศึกษา: Honors BA English and Anthropology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)