Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

johnkim.jpn

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2012-2013 Nexus Language School (Head Teacher)
Chungju University (Communicative English Teacher)
2015-2016 Panasonic Corp, (Presentation and Interview Teacher)
State Street Bank and Trust (Communicative English)
2015-2017 Grand Vision Advertising (English Teacher)
Kyushu University (Presentation, TOEFL,
Pronunciation, English Teacher)
2014-2017 Berlitz Japan (Instructor, Mentor)

Sở thích: Reading, going to the beach, scuba diving, Brazilian Jiujitsu, rock climbing, traveling, trying new food

Giáo dục: University of Nevada Las Vegas - Hotel Administration
International Open Academy - TESOL 120 Hours
Berlitz Japan - Certified Instructor

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)