ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jefferson M.

อาชีพ: Operations, Coffee Roastery

ประสบการณ์ด้านการสอน: Excited about the opportunity for new teaching experiences.

ความสนใจ: Coffee, cycling, vegetarian, cinema, trains, Bill W.

การศึกษา: B.S. from Texas A&M University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)